Stopptober

Helsedirektoratet lanserer i oktober 2018 en tobakkskampanje som heter Stopptober. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp tobakkslutt.

16. oktober 2018

I Tannhelse Rogaland benytter vi anledningen til en kampanje i videregående skoler i Rogaland. Vi vil ha stand på skolene i storefri, fortrinnsvis med helsesøster. Tanken er at helsesøster skal snakke om tobakkslutt og tannpleier om syreskader. Der helsesøster ikke har anledning til å møte er det naturlig at tannpleier legger hovedvekt på tobakkslutt.

Forskningsavdelingen har utviklet et spørreskjema som skal besvares av elevene. Tematikken er tannhelse og inntak av ulike drikker. Vi gleder oss til å få inn data om dette viktige temaet!

Dersom du ønsker å lese mer om kampanjen Stopptober kan du gå inn helsedirektoratets nettsider.