Sommerjobb i Tannhelse Rogaland

Er du interessert i sommerjobb på en av våre tannklinikker? Vi ønsker å komme i kontakt med studenter som har tilknytning til Rogaland, eller som av annen grunn kan tenke seg en stilling i Tannhelse Rogaland etter endt utdanning.

29. mars 2020

Send inn elektronisk søknad hvor du forteller litt om deg selv, hvilke klinikker som det kan være aktuelt å jobbe på, og i hvilke uker.  Oppgi flere alternativer, da ikke alle tannklinikkene er åpne hele sommeren.

Kontaktperson, Anfinn Valland, e-post, mobilnr. 905 26 070.

Krav for å søke på sommerjobber i Tannhelse Rogaland er at du må være tannhelsesekretær, tannpleier- eller tannlegestudent.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 17.03.2020

På grunn av ekstraordinær situasjon med utbrudd av Covid-19 er det usikkert hvordan mulighetene for sommerjobb 2020 blir. Tannhelse Rogaland kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.