Søknadsbasert tannhelseordning i Stavanger kommune

Stavanger kommune har vedtatt å innføre en midlertidig søknadsbasert tannhelseordning med tilhørende inntektsgrenser.

01. mars 2023

Se retningslinjene og søknadsskjema for ordningen på Stavanger kommunes nettside.

Det er kun mulig å søke for de som bor og har folkeregistrert adresse i Stavanger kommune.