Søknad om tilskudd 2017

Tannhelse Rogaland har søkt Helsedirektoratet om tilskudd til drift og utvikling av kompetansesenteret for 2017.

16. januar 2017

IMG 3716 – Kopi

Kompetansesenteret sitt formål er å:

  • øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester
  • være en henvisningsinstans
  • drive rådgivning og etterutdanning overfor en samlet tannhelsetjeneste
  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
  • tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning i samarbeid med odontologiske læresteder

For 2017 er det søkt om midler til drift og ledelse, kompetansefremmende tiltak, forskning, spesialistutdanning og et pilotprosjekt innen TMD.