Samfunnsodontologisk forum 2023

Nå er datoene for Samfunnsodontologisk forum i Rogaland klar. Sett av 13. og 14. juni 2023. Mer informasjon kommer i høst. Vi gleder oss.

13. juli 2022

Samfunnsodontologisk forum er et viktig fora for både offentlig og privat tannhelsetjeneste, organisasjonene, de regionale odontologiske kompetansesentrene, universitetene, og helsemyndigheter. Det er et speilbilde av hva tannhelsetjenesten er opptatt av, i nåtid og fremtid.

Det er viktigere enn noen gang å samle viktige aktører på det nasjonale tannhelsefeltet med bakgrunn i alle endringer som er signalisert innenfor denne delen av helsetjenesten.

I 2023 skal Rogaland være vertsfylke for denne nasjonale konferansen. Datoene er satt til 13. og 14. juni 2023, og finner sted i Stavanger.

Ett kort tilbakeblikk på Samfunnsodontologisk forum de siste 40 årene

Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene har hatt ansvar for arrangementene etter tur siden 1985. Fellesnevner for de fleste programmene har vært den offentlige tannhelsetjenesten, dens plass i samfunnet, dens fremtid og dens utfordringer og tilpasninger. Et tema som ofte har blitt debattert er sammenligning med andre land, økonomi, effektivisering, kvalitet, pasientsikkerhet og prioritering. Forebygging og helsefremmende virksomhet er et av de mest sentrale områdene innenfor fagfeltet.

Kontaktinformasjon

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker
Telefon: 40 45 55 27
Send e-post