Redusert telefonkapasitet på Stavanger tannklinikk

Det er utfordringer med telefonlinjene til Stavanger tannklinikk.

10. november 2020

Klinikken nås enklest på e-post.