Redusert aktivitet på Skjold tannklinikk og Ølen tannklinikk

På grunn av økt smittesituasjon i Vindafjord kommune reduserer Tannhelse Rogaland aktiviteten på Skjold tannklinikk og Ølen tannklinikk en periode.

16. november 2020

Hva betyr dette for deg?

  • Alle som har behov for akutt hjelp med tannhelseproblemer og forhold som haster, vil bli prioritert og hjelp gis som vanlig.
  • Ordinære undersøkelser og kontroller vil i en periode bli utsatt som tiltak for å hindre ytterligere smittespredning i samfunnet.
  • Du vil bli kontaktet dersom din timeavtale utgår.
  • Dersom du har timeavtale og er syk må du ta kontakt med tannklinikk på forhånd.

Ta kontakt med tannklinikkene på telefon dersom du lurer på noe.