Ny forskningsleder på kompetansesenteret

Vibeke Hervik Bull (36) er ansatt som forskningsleder på kompetansesenteret og tiltrer i stillingen 1. august.

18. august 2017

Vibeke har en ph.d.-grad i molekylær medisin fra Bioteknologisenteret i Oslo og kommer fra en seniorrådgiverstilling ved forsknings- og inovasjonsavdelingen (FIA) ved Universitetet i Stavanger. Der har hun blant annet være leder for et prosjekt for å bedre kjønnsbalansen i professorstillinger, jobbet med å øke ekstern finansiering ved universitetet og vært rådgiver i utvikling av prosjekter og søknader til Forskningsrådet.

Vibeke har også arbeidserfaring fra IRIS og Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til samarbeidet med Vibeke og vil ønske henne velkommen til Tannhelse Rogaland!