Ledig stilling oralkirurg

Vi søker oralkirurg til delt stilling mellom Stavanger Universitetssjukehus og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland.

05. august 2019

Stavanger Universitetssjukehus

Det er behov for å forsterke vår oralkirurgiske seksjon som er en del av ØNH-avdelingen på SUS. For tiden har vi 3 oralkirurger i deltidsstillinger og en tannlege som jobber 20 % stilling, samt en korttidsvikar. Avdelingen utfører poliklinisk virksomhet og operasjoner både i lokal og generell anestesi. Avdelingen behandler både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter. En oralkirurg har akademisk kompetanse og doktorgrad. Avdelingen har moderne OPG og CBCT- utstyr. Blant annet gjennomfører vi regelmessig ortognatisk kirurgi og traumekirurgi.

ØNH-avdelingen søker en person som vil bidra aktivt i videreutviklingsprosessen av vår avdeling med kreativitet og egne ideer. Vi ønsker en kompetent og selvstendig arbeidende oralkirurg. Oralkirurgene deltar i en beredskapsordning. Vanlige arbeidsoppgaver er: Håndtering av polikliniske og inneliggende pasienter, operasjoner og deltakelse i intern undervisning. Viktig i det daglige arbeidet er en god dialog med kollegaer på sykehuset, våre henvisere og eksterne samarbeidspartnere. Overtakelse av seksjonsansvar kan være mulig.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland eies av Tannhelse Rogaland FKF og består av en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling. Det er behov for å utvide den oralkirurgiske ressursen på kompetansesenteret. Senteret har for tiden en deltidsansatt oralkirurg i tillegg til tannlegespesialister i alle odontologiske fagdisipliner, samt tannpleier. Det legges vekt på tverrfaglighet. Kompetansesenteret holder til i nye lokaler i Hillevåg og har blant annet to operasjonsstuer, narkosesal, OPG og CBCT.

Ønsker du å jobbe i et stor fagmiljø? Da er Tannhelse Rogaland og kompetansesenteret noe for deg.

På Kompetansesenteret er arbeidsoppgavene spesialisttannbehandling til prioriterte og uprioriterte grupper, kompetanseoppbygging og tverrfaglig rådgivning til offentlig og privat tannhelsetjeneste samt deltakelse i desentralisert spesialistutdanning.

Kontaktinformasjon

Marika Hæreid, overtannlege Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, 908 92 250.
Jörg Törpel, avdelingsoverlege Stavanger universitetssjukehus, 936 937 61
Berit Haaland, avdelingssjef ØNH-avdelingen, Stavanger Universitetssjukehus, 971 05 388

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt til 30.09.2019.

Mer om stillingen og søk

Se full utlysning og send din søknad her.