Konstitueringer i ledelsen i Tannhelse Rogaland

I forbindelse med fylkestannlege Helene Havers deltakelse i et offentlig utvalg, er det foretatt noen omrokkeringer. Disse gjelder i Havers permisjon fra 1.9.2017 og frem til utgangen av 2018.

01. september 2017

Konstituert fylketannlege fra 1.9.2017 - Eivind Hauge.

Eivind Hauge

Konstituert assisterende fylkestannlege fra 1.9.2017 - Steinar Løith Aase.

Steinar (2)

Konstituert overtannlege for Nord-Rogaland tannhelsedistrikt fra 1.9.2017 - Christine Stene Holstad.

Christine Stene Holstad