Informasjon til private tannleger i Rogaland - Coronavirus

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne. Klinikkene er i gang med tannhelsekontroller og tannbehandling. Dette kan endre seg etter føringer fra helsemyndighetene eller lokal smittestatus.

25. februar 2021

Tannhelsetjenesten bør tilbake til normal aktivitet på tannklinikkene

Det er generelt lav smittespredning i befolkningen og Helsedirektoratet anbefaler å komme tilbake i normal aktivitet. Se retningslinjen fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har ansvar for de faglige retningslinjene, mens FHI har ansvar for de smittevernfaglige retningslinjene.

Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 eller er i karante (nærkontakt og innreisekarantene) og har behov for akutt tannbehandling, bør henvises til etablerte beredskapsklinikker med tilpassede smittevernsprosedyrer

Antatt friske pasienter kan behandles på alle tannklinikker offentlig og privat.

Tannhelse Rogaland har etablert et overordnet samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste i Rogaland for å sikre et forsvarlig akuttilbud til pasienter mistenkt, sannsynlig eller påvist med covid-19 eller er i karantene (nærkontakt og innreisekarantene). Det er Tannhelse Rogalands ansvar å gi et forsvarlig akuttilbud til disse pasientene.

Se Sjekkliste for kontakt med beredskapsklinikk for Covid-19. Denne skal gås gjennom før henvisende tannlege tar kontakt med beredskapsklinikken (ny 12.11.2020).

De med bekreftet, sannsynlig eller mistenkt smittet med covid-19 skal behandles på:

 • Haugesund tannklinikk, tlf. 52 70 77 00
 • Sola tannklinikk, tlf. 51 65 92 00

Samhandling om akuttberedskap i off. og privat tannhelsetjeneste i Rogaland

Alle må lese rutinen før eventuelt pasienter henvises til en av beredskapsklinikkene. Henvisende tannklinikk skal ta kontakt med beredskapsklinikken før henvisning for å bli enige om det er nødvendig.

Se: Samhandling om akuttberedskap offentlig og privat tannhelsetjeneste i Rogaland fylke (oppdatert 05.10.20 kl. 12.00)

Tannhelse Rogalands arbeid og vurderinger i koronasituasjonen

Tannhelse Rogaland satte beredskapsgruppen i januar og har fulgt og jobbet med situasjonen siden. Det er jevnling kontakt med sentrale helsemyndigheter.

Tiltak for å hindre spredning og sikre et forsvarlig akuttilbud:

 • Hånddesinfeksjon på venterom og i resepsjon med oppslag.
 • Informasjon på nettside, informasjonsskjermer og opphengte plakater
 • Oppslag på ytterdør til klinikk om å ikke komme inn på klinikken, men ta kontakt på telefon i forkant dersom man har påvist Coronasmitte eller har vært i kontakt med andre.
 • Redusert løsøre på venterom og behandlingsrom for å lette renhold
 • Gjennomgått og oppfrisket hygiene-, renholds- og avfallsrutiner. Satt inn ekstra tiltak som rengjøring av dørhåndtak og betalingsterminal.
 • Stoppet all utadrettet folkehelsearbeid og undervisning.
 • Tatt initiativ til og opprettet en delingskanal mellom alle fylkestannlegene i Norge
 • Jevnling dialog/møter med Rogaland tannlegeforening og Haugaland tannlegeforening.
 • Utarbeidet retningslinjer for å sikre samhandling om et akuttilbud i offentlig og privat regi i Rogaland fylke. Retningslinjene blir oppdatert ved behov.
 • Det er laget flere informasjonsfilmer som ledd i profylakse og folkehelsearbeid.
 • Vurderer bruk av e-konsultasjoner (videokonsultasjon) i f.eks. profylaksearbeid og utadrettet folkehelsearbeid.
 • 21.04.20: En større omlegging av alle dokumenter og rutiner pga endringer i Helsedirektoratets anbefalinger.
 • 26.05.20: En større omlegging av alle dokumenter og rutiner pga endringer i Helsedirektoratet og FHI og nå er tannhelsetjenesten tilbake til tilnærmet normal aktivitet, men må følge smittevernfaglige tiltak. Både privat og offentlig tannhelsetjeneste må holde seg oppdatert på smittespredningen i egen kommune/region, og ved behov kontakte lokale smittevernmyndigheter. Aktiviteten i tannhelsetjenesten må ta høyde for oppdaterte scenarier fra Folkehelseinstituttet, og tilpasses deretter.
 • 19.08.20 Oppdatert prescreeningsskjema fra Helsedirektoratet. Etablert rutine for hva Tannhelse Rogaland gjør dersom en ansatt eller pasient som har vært til behandling får påvist Covid-19. Se: Tiltak ved påvist Coronasmitte hos pasient eller ansatt.
 • 05.10.20 Oppdatert samhandlingsrutine og utarbeidet justerte prescreeningsskjema.
 • 12.11.20 Laget ny sjekkliste for tannleger som skal henvise pasient til beredskapsklinikk
 • 24.01.21 Oppdatert prescreeningsskjemaene
 • 07.02.21 Oppdatert prescreeningsskjemaene
 • 21.02.21 Oppdatert prescreeningsskjemaene
 • 25.02.21 Oppdatert prescreeningsskjemaene