Informasjon til private tannleger i Rogaland - Coronavirus

Tannhelse Rogaland har løpende dialog med sentrale helsemyndigheter og de andre fylkeskommunen og har stengt tannklinikkene for ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling. Det er opprettholdt akuttberedskap på noen klinikker.

30. mars 2020

Begrunnelse for stopp i ordinær tannbehandling

Vi må sikre at vi har helsepersonell tilgjengelig dersom noen ansatte blir smittet. Om alle er på jobb samtidig risikerer vi at alle blir smittet, og vi står uten beredskap. I tillegg så må vi være med på å hindre spredning.

Opprettholdelse av et akuttilbud

Tannhelsepersonell er helsepersonell. Tannhelsetjenesten kan ikke lukke ned uten at det opprettholdes et beredskapstilbud.

Friske akuttpasienter som ikke er i karantene skal behandles med godt vanlig smittevern på tannklinikker både privat og offentlig. Tannhelse Rogaland tar ansvar for de med kjent eller mistenkt smitte. Det er ikke anledning til å henvise alle friske pasienter til offentlig tannklinikk.

De med kjent eller mistenkt smitte skal behandles på:

 • Haugesund tannklinikk, tlf. 52 70 77 00
 • Hommersåk tannklinikk, tlf. 51 97 17 90 (fra onsdag 18.3)

Rutine for akuttberedskap i off. og privat tannhelsetjeneste i Rogaland

Alle må lese rutinen før eventuelt pasienter henvises til en av smitteklinikkene. Henvisende tannklinikk skal ta kontakt med smitteklinikken før henvisning for å bli enige om det er nødvendig.

Se: Rutine for akuttberedskap offentlig og privat tannhelsetjeneste i Rogaland fylke (oppdatert 17.03.20 kl. 20.27)

Alle tannklinikker skal ha telefonene åpne. Det er viktig å roe ned og informere pasienter og evt. behandle de få som ikke kan vente. Denne ivaretakelsen av pasientene er viktig for pasienter, omdømme og folkehelse. Opplysningsarbeidet på telefon vil definitivt bidra til å avlaste et ellers presset helsevesenet.

Det er 16.03.20 sendt ut epost fra lederne i Haugaland tannlegeforening, Rogaland tannlegeforening og fylkestannhelsesjef i Tannhelse Rogaland:

Smitte med SARS-CoV-2 klinisk odontologi – råd til tannhelsetjenesten fra Folkehelseinstituttet

Se rådene som Folkehelseinstituttet har lagt ut på egen side for tannhelsepersonell. Dette gir klare føringer på hvordan tannhelsepersonellet skal opptre: FHIs råd til tannhelsetjenesten

Har du noe å bidra med?

Tannhelse Rogaland FKF ønsker å kartlegge mulige ressurser i privat tannhelsetjeneste slik at dette er klart om den ekstraordinære situasjonen med utbrudd av Covid-19 eskalerer. I tillegg vil det være fint å få oversikt over private tannleger som kan være behjelpelig med å ta imot akuttpasienter for andre private som f.eks. må stenge pga karantene/isolasjon osv.

Meld inn elektronisk hva du kan bidra med.

Tannhelse Rogalands arbeid og vurderinger i Coronasituasjonen

Tannhelse Rogaland satte beredskapsgruppen i januar og har fulgt og jobbet med situasjonen siden. Det er daglig kontakt med sentrale helsemyndigheter.

Tiltak for å hindre spredning og sikre et forsvarlig akuttilbud:

 • Hånddesinfeksjon på venterom og i resepsjon med oppslag.
 • Informasjon på nettside, informasjonsskjermer og opphengte plakater
 • Oppslag på ytterdør til klinikk om å ikke komme inn på klinikken, men ta kontakt på telefon i forkant dersom man har påvist Coronasmitte eller har vært i kontakt med andre.
 • Redusert løsøre på venterom og behandlingsrom for å lette renhold
 • Gjennomgått og oppfrisket hygiene-, renholds- og avfallsrutiner. Satt inn ekstra tiltak som rengjøring av dørhåndtak og betalingsterminal.
 • Stoppet all utadrettet folkehelsearbeid og undervisning.
 • Stoppet alle vanlige tannhelsekontroll og tannbehandling, men opprettholder akuttberedskap spredt i fylket.
 • Tatt initiativ til og opprettet en delingskanal mellom alle fylkestannlegene i Norge
 • Tatt initiativ til og opprettet dialog med Rogaland tannlegeforening og Haugaland tannlegeforening.
 • Utarbeidet retningslinjer for å sikre et akuttilbud i offentlig og privat regi i Rogaland fylke. Retningslinjene blir kontinuerlig oppdatert.

Siden vil bli fortløpende oppdatert.