Informasjon om Coronavirus

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne. På grunn av økt smitte i samfunnet vil enkelte tannklinikker kunne bli helt eller delvis stengt på kort varsel. Pasienter med timeavtale vil i så fall bli kontaktet.

09. juli 2021

Har du time på tannklinikken?

Alle pasienter og pårørende/medfølgere bør bruke munnbind dersom man ikke kan opprettholde anbefalt avstand. Det kan bli behov for å endre/avbestille timeavtaler på kort varsel. Følg informasjon gitt fra din lokale tannklinikk.

Det iverksettes tiltak for pasienter som kommer fra kommuner med høy smitteforekomst

Dersom du har timeavtale eller har behov for akuttbehandling, er det viktig at du informerer oss om du de siste ti dagene har oppholdt deg i en kommune eller område med høy smitteforekomst.

Merk at aktuelle kommuner og områder kan utvides eller endres på kort varsel.

Følg informasjonen du får fra din tannklinikk.

Har du behov for tannhelsehjelp?

Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjon avklares mht. smitte med Sars-CoV-2 (koronavirus), og vil derfor bli bedt om å svare på faste spørsmål. Dette gjelder også eventuell ledsager.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte og de som er i karantene (nærkontakt eller innreisekarantene), skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.

Alle som kommer til tannklinikken skal vaske eller desinfisere hender når de kommer og går.

Betaling foregår fortrinnvisvis via debetkort eller faktura.

Informasjonsfilmer

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Mer informasjon?

Les mer: Coronavirussykdom - Folkehelseinstituttet
Les mer: Nytt Coronavirus - fakta og råd - Helsenorge.no

Information in English

Spread of the Corona virus

Tannhelse Rogaland is following the guidelines from the Directorate of Public Health (Helsedirektoratet) and offering dental care almost as usual. We ask patients who need treatment to contact us via telephone.

Do you have a confirmed respiratory disease or have any symptoms of a respiratory disease such as fever, cough, sore throat, stuffy nose, change in sense of taste or smell, difficulty breathing or feeling unwell, we ask you to not come to our clinics, but rather contact us via telephone. We will make sure you receive the dental treatment you need.

Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Tannhelse Rogaland har opprettet en egen side for private tannklinikker i Rogaland da vi får mange henvendelser fra tannklinikker som lurer på hva de skal gjøre.

Se: Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Generelle hygienerutiner

Tannhelse Rogaland FKF minner om generelle hygienerutiner som forebygger luftveisinfeksjoner.

Gode tannhelseråd

Tannpleiere i Tannhelse Rogaland har laget filmsnutter med gode tannhelseråd. Se: filmer