Informasjon om Coronavirus

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne. Dette kan endre seg etter føringer fra helsemyndighetene og lokal smittestatus.

05. oktober 2020

Har du behov for tannhelsehjelp?

Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjon avklares mht. smitte med Sars-CoV-2 (koronavirus), og vil derfor bli bedt om å svare på faste spørsmål. Dette gjelder også eventuell ledsager.

Pasientens pårørende kan ikke følge med til konsultasjon under coronaviruspandemien. Unntak er for barn under 16 år sine foreldre eller foresatte, eller pårørende/hjelpepersonale dersom det er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre konsultasjonen. Dersom pårørende/hjelpepersonell skal følge med, må vedkommende også svare på spørsmål i forkant.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte og de som er i karantene (nærkontakt eller innreisekarantene), skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.

Alle som kommer til tannklinikken skal vaske eller desinfisere hender når de kommer og går.

Betaling foregår fortrinnvisvis via debetkort eller faktura.

Har du vært utenfor Norge?

Har du vært på reise utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene skal du ikke møte opp på tannklinikken. Behandling av pasienter som har vært utenfor Norge de siste 10 dagene skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling, vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker. Ta kontakt med din lokale tannklinikk på telefon.

Mistenker du smitte?

Dersom du tror du er smittet sjekk din kommune for oppdatert informasjon for hvor du skal henvende deg.

Informasjonsfilmer

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Mer informasjon?

Les mer: Coronavirussykdom - Folkehelseinstituttet
Les mer: Nytt Coronavirus - fakta og råd - Helsenorge.no

Information in English

Spread of the Corona virus

Tannhelse Rogaland is following the guidelines from the Directorate of Public Health (Helsedirektoratet) and offering dental care almost as usual. We ask patients who need treatment to contact us via telephone.

Do you have a confirmed respiratory disease or have any symptoms of a respiratory disease such as fever, cough, sore throat, stuffy nose, change in sense of taste or smell, difficulty breathing or feeling unwell, we ask you to not come to our clinics, but rather contact us via telephone. The same apply for thoose who has been abroad the last ten days. We will make sure you receive the dental treatment you need.

Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Tannhelse Rogaland har opprettet en egen side for private tannklinikker i Rogaland da vi får mange henvendelser fra tannklinikker som lurer på hva de skal gjøre.

Se: Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Generelle hygienerutiner

Tannhelse Rogaland FKF minner om generelle hygienerutiner som forebygger luftveisinfeksjoner.

Gode tannhelseråd

Tannpleiere i Tannhelse Rogaland har laget filmsnutter med gode tannhelseråd. Se: filmer