Informasjon om Coronavirus

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne.

23. februar 2022

Har du time på tannklinikken?

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. Vi ber om at du gir beskjed til klinikken i forkant dersom du har luftveissymptomer.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli behandlet med ekstra tiltak på egen tannklinikk offentlig eller privat.

Alle som kommer til tannklinikken skal vaske eller desinfisere hender når de kommer og går.

Vi ber om at du bruker munnbind på tannklinikken.

Generelle hygienerutiner

Tannhelse Rogaland FKF minner om generelle hygienerutiner som forebygger luftveisinfeksjoner.