Informasjon om Coronavirus

Tannhelse Rogaland har nå stoppet alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling. Akuttberedskap opprettholdes på enkelte klinikker spredt i fylket. Se pressemelding. Tannhelse Rogaland følger daglig med på informasjonen som kommer fra sentrale myndigheter angående Coronaviruset, og følger de råd som kommer.

30. mars 2020

Har du behov for akutthjelp med tannhelseproblemer?

Ring din vanlige tannklinikk. Du vil da få beskjed om hvor akutthjelp gis. Akuttilbud til friske personer gis fra din ordinære tannklinikk offentlig og privat eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med. Personer som har påvist, sannsynlig eller mistenkt Covid-19 behandles på enkelte klinikker.

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd.


Pressemelding 12.3 kl. 15.00

Tannhelse Rogaland stenger tannklinikker

Pasienter får akuttbehandling på enkelte klinikker.

– Tannklinikkene er stengt for vanlige tannhelsekontroller og tannbehandling. Dette gjør vi for å hindre korona-smitte. I første omgang gjelder dette fram til og med 29. mars 2020, opplyser fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker

Berørte pasienter blir varslet via sms. Oppdatert informasjon finnes på våre nettsider og på plakater på ytterdører på tannklinikkene. Akuttpasienter kan henvende seg på telefon, der telefonsvarer gir informasjon om hvor de får hjelp.

– Dette er et strakstiltak. Vi vurderer utviklingen kontinuerlig, og det kan komme endringer, poengterer fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker.

Kontaktperson

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker


Kontaktpersoner distriktene

Overtannlege Nord-Rogaland tannhelsedistrikt Christine Holstad
Overtannlege Stavanger tannhelsedistrikt Nina Lin Monstad
Overtannlege Nord-Jæren og Ryfylke tannhelsedistrikt Christine Utkilen
Overtannlege Sandnes tannhelsedistrikt Ingvild Dommersnes
Overtannlege Sør-Jæren tannhelsedistrikt Anfinn Christian Valland
Leder av Kompetansesenteret Anne Birgit Vintermyr

Mistenker du smitte?

Dersom du tror du er smittet sjekk din kommune for oppdatert informasjon for hvor du skal henvende deg.

Informasjonsfilm for barn og voksne

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Mer informasjon?

Les mer: Coronavirussykdom - Folkehelseinstituttet
Les mer: Nytt Coronavirus - fakta og råd - Helsenorge.no

Information in English

Spread of the Corona virus

Tannhelse Rogaland has closed all dental clinics for regular patients and treatments.

If you are in urgent need of an appointment due to severe pain, swelling or dental trauma, please contact your regularer clinic and you will be advised to where you can get necessary dental care. Please let us know in advance if you have been abroad or have symptoms.

Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Tannhelse Rogaland har opprettet en egen side for private tannklinikker i Rogaland da vi får mange henvendelser fra tannklinikker som lurer på hva de skal gjøre. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

Se: Informasjon til private tannklinikker i Rogaland

Generelle hygienerutiner

Tannhelse Rogaland FKF minner om generelle hygienerutiner som forebygger luftveisinfeksjoner.