Ikke flertall på Stortinget for å flytte tannhelsetjenesten

Stavanger Aftenblad melder at regjeringen ikke fikk gjennomslag for å flytte tannhelsetjenesten. Det åpnes for at omlag 15 kommuner over hele landet frivillig kan søke om å være med på en forsøksordning om å overta ansvaret.

01. juni 2017

Stavanger Aftenblad - Tannhelsetjenesten flyttes likevel ikke til kommunene

- Vi er glad for at Stortinget nå beslutter at ansvaret for tannhelsetjenesten videreføres på regionalt nivå. Dette er klokt, sier KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad.

Også Venstres Kjetil Kjenseth er fornøyd med avtalen som de fire partiene på borgerlig side ble enige om da helsekomiteen avga innstilling til saken torsdag.

– Forsøk i noen få kommuner som vil prøve ut ansvaret, hilser vi velkommen. Det vil løfte tannhelsen tydeligere inn i den politiske debatten på alle nivåer, sier han.

Prøveordning

Avtalen med regjeringspartiene Høyre og Frp innebærer at tannhelsetjenesten videreføres på regionalt nivå. Samtidig skal kommuner som ønsker det, kunne søke om å få overta ansvaret fra 2020. Om lag 15 kommuner vil bli valgt ut som forsøkskommuner.

Ordningen skal evalueres i de tre første årene. Resultatet vil være avgjørende for om oppgavene eventuelt skal overføres til alle landets kommuner eller ikke.

Høyre er glad for at kommunene som ønsker det, skal få overta tannhelsetjenesten. Vi mener det særlig vil komme de svakeste gruppene til gode å se tennene i sammenheng med den øvrige helsetjenesten i kommunene, sier Høyres Tone W. Trøen.

Rus og eldre

Regjeringens opprinnelige forslag var en del av et større arbeid for å gi kommunene ansvar for flere oppgaver. At kommuner som ønsker det skal kunne få overta ansvaret for tannhelsen, er viktig, mener Frps Morten Wold.

– Dette vil styrke tannhelsetjenestene til de som tidligere har sittet nederst ved bordet. Det vil blant annet gi eldre og personer med rusproblemer et bedre tannhelsetilbud, sier han.

Fylkeskommunen har i dag ansvar for å tilby tannhelsetjenester barn og unge opp til 20 år, eldre med omsorgsbehov eller personer som oppholder seg på institusjon. I alt er det snakk om rundt 1,4 millioner mennesker.