Hvordan har du det, egentlig?

Høsten 2020 gjennomfører Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang en folkehelseundersøkelse for å kartlegge befolkningens egenvurderte helse, livskvalitet og trivsel i fylket.

23. september 2020

De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte. Undersøkelsen vil likevel være tilgjengelig for alle å svare på.

Se Rogaland fylkeskommunes nettside for mer informasjon.