Fylkestannlege Helene Haver i prioriteringsutvalg

Regjeringen satt i dag ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i helse- og omsorgstjenesten.

01. juni 2017

Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenestene, og disse ressursene skal brukes mest mulig riktig. Helse- og omsorgstjenesten skal være av god kvalitet og sikre likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, kjønn, alder, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Samtidig er helse- og omsorgstjenester kostbart, og prioritering er nødvendig for å få en samlet god ressursbrukNorge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester. Helsetjenesten skal være av god kvalitet, gi mest mulig helse for ressursene som anvendes i tjenesten, og sikre likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Til Regjeringens pressemelding 5.4.2017

Fylkestannlege Helene Haver

Fylkestannlege og daglig leder i Tannhelse Rogaland, Helene Haver.

Formålet med utvalget
Formålet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og innen tannhelse.. Målet er å beskrive utfordringsbildet og behovet for å prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, kartlegge og beskrive situasjoner der det tas prioriteringsbeslutninger, beskrive det verdimessige utgangspunktet for prioritering, og basert på dette drøfte, å foreslå mulige prinsipper for prioritering og ev. hensyn som bør vektlegges i prioriteringsbeslutninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Videre skal utvalget drøfte og komme med forslag til tiltak og virkemidler som vil bidra til at prioriteringsbeslutninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er i tråd med overordnede verdier. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innen tannhelse vil prioriteringsspørsmål også omfatte folketrygdens stønadsordning til tannbehandling.

Utvalgets medlemmer

 • Sykepleier Aud  Blankholm, Oslo - utvalgsleder

 • Lege Endre Sandvik, Oslo

 • Leder Benedicte Løseth, Bergen

 • Professor Jon Magnussen, Trondheim

 • Professor Alice Kjellevold, Stavanger

 • Lege Petter Schou, Spydeberg

 • Sykepleier Ingunn Lie Mosti, Bodø

 • Sykepleier Unni Hembre, Oslo

 • Leder Aida Kreso, Oslo

 • Leder Wenche F. Sellæg, Namdalen

 • Sykepleier Vigdis Galaaen, Hamar

 • Tannlege Helene Haver, Rogaland

 • Brukerrepresentant John Berg-Jensen, Troms

 • Brukerrepresentant Kristian Kise Haugland, Oslo

 • Leder Yngvar Åsholt, Asker