Forskningsmidler til Tannhelse Rogaland

Kompetansesenteret i Tannhelse Rogaland er sammen med Kriminalomsorgen og universitetet i Stavanger tildelt 500.000 kr. i forprosjektmidler til et forskningsprosjekt i regionens fengsler.

15. desember 2017

Målet med prosjektet Oral helse i fengsel er å bedre den orale helse for innsatte i fengsel.Dette skal skje både ved å se på organiseringen av tannhelsetjenestetilbudet i fengslene, men også ved å utvikle en intervensjon for de innsatte selv. Prosjektleder er fagleder Linda Næss i Tannhelse Rogaland.

Se mer her om hvilke kvalifiseringsprosjekt som får støtte fra Regionale Forskningsfond - Vestlandet.