Forskningskoordinator - Kjersti Berge Evensen

Psykolog Kjersti Berge Evensen er nylig ansatt som forskningskoordinator i en 70 % stilling.

02. oktober 2017

Kjersti leverer sin ph.d-avhandling i disse dager. Her på forskningsavdelingen er hun særlig knyttet til tre pågående prosjekter; Odontofobipasienter med traume, Odontofobipasienter utsatt for overgrep og TMD-pasienter .

Kjersti Berge Evensen

Kjersti har nylig publisert en artikkel i Den norske tannlegeforeninges Tidende om Behandling av odontofobi for pasienter med post-traumatiske plager