Eldretannpleie i fokus

I september var forskere fra hele landet samlet på Gardermoen for å diskutere eldres oral helse i to dager.

19. november 2019

Workshoppen ble arrangert av GERONETT, et tverrfaglig nasjonalt forsknings- og innovasjonsnettverk innen gerodontologi (eldretannpleie). GERONETT ble etablert av de seks odontologiske kompetansesentrene i 2018 og ledes av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland. Nettverket har som mål å legge til rette for mer tverrfaglige prosjekter, både innen forskning, utdanning og praksisfeltet. Du kan lese mer om workshoppen i novemberutgaven av NTFs Tannlegetidene.