Bjergsted og Hundvåg tannklinikk slås sammen

Hundvåg og Bjergsted tannklinikk samlokaliseres i disse dager i nye lokaler i Tastagaten 30/32 og har dermed ansvar for pasienter fra Byhaugen, Eiganes, Hundvåg, Kampen, Tasta og Vardenes.

18. juni 2018

Det blir en stor, flott og praktisk klinikk med moderne utstyr og bedre tilpasset dagens krav til universell utforming. Personalet er det samme så alle vil møte igjen sine faste tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Uke 24 er begge klinikker stengt for flytting. Velkommen mandag 18. juni.

Bjergsted tannklinikk
Tastagaten 30/32
4007 Stavanger

Bruk inngang B. Inngang C for rullestol.

Telefon 51 91 11 80

Til høsten vil spesialfunksjoner som for eksempel Tannlegevakten og Odontofobiteamet TOO også flytte inn.

Samlokaliseringen skjer som følge av vedtatt Klinikkplan 2015-2019 som ble vedtatt av styret i april 2015.