Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 for Tannhelse Rogaland FKF og årsmelding 2020 for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland viser god aktivitet gjennom året tross pandemien. Det er gledelig å se at tannhelsestatistikken for barn og unge er stadig bedre i Rogaland.

20. april 2021