Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter – Rogaland (Tk-Rog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Kompetansesenteret har en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling.

Oppgavene til Kompetansesenteret er:

  • spesialisttannbehandling
  • rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell
  • forskning og fagutvikling
  • etterutdanning av tannhelsepersonell
  • deltakelse i desentralisert spesialistutdanning av tannleger