Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Kompetansesenteret har en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling. Oppgavene er spesialisttannbehandling, rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell, forskning og fagutvikling, etterutdanning av tannhelsepersonell og deltakelse i desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

Spesialisttannbehandling

Kompetansesenteret tar i mot henvisninger fra både offentlige og private tannklinikker. Pasientbehandlingen foregår i nye flotte lokaler i Torgveien 21 B, 3. etasje i Hillevåg i Stavanger. Kompetansesenteret forbeholder seg retten til å overføre pasienter internt.

Henvisninger sendes pr post til:

Kompetansesenteret
Tannhelse Rogaland
Torgveien 21 B
4016 STAVANGER