SmartJournal for oral helse i sykehjem

Beboere på sykehjem er spesielt utsatte for nedsatt oral helse.

Målet er å utvikle et digitalt hjelpemiddel som tidlig kan fange opp behandlingsbehov, og dermed gjør det enklere å opprettholde god oral helse hos pasienter under tilsyn av kommunal hjemmetjeneste og i sykehjem.

Samarbeidspartnere er UiS, SESAM, USHT, IKO-UiB, og NSCC

Prosjektet er tildelt 500 000 kr. fra regionalt forskningsfond.