Tannhelsetilbud til 21-24-åringer

Fra 27. mars 2023 gis 21-24-åringer 75 % rabatt på tannhelsetjenester på offentlige tannklinikker.

Stortingets vedtak om at 23-26-åringer skulle fra 1. januar 2023 få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster er endret. Fra 27. mars gis 75 % rabatt for de som fyller 21-24 år i behandlingsåret.

Se Helse- og omsorgsdepartemente: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud 2023

Hvem omfattes av tilbudet?

Tilbudet gjelder deg som er ført i 1999, 2000, 2001 og 2022 dvs. fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 24 år. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Hva gjør jeg for å få 75 % rabatt på tannhelsehjelp?

Du kontakter din lokale offentlige tannklinikk for å benytte deg av tilbudet. Se oversikt over Tannhelse Rogalands tannklinikker. Inntil videre gis ikke refusjon dersom du velger å benytte andre tannklinikker utenfor Tannhelse Rogaland.

Jeg har allerede mottatt tannbehandling i 2023 og fått 50 % rabatt. Kan jeg få tilbakebetalt mer?

Nei, ordningen med 75 % rabatt har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder fra 27. mars 2023.

Har du mottatt tannhelsehjelp i perioden 01.01.2023-26.03.2023 har du allerede fått 50 % rabatt.

Jeg er 23-26 år, har vært på privat tannklinikk og mottatt tannbehandling 01.01.23-26.03.23, men ikke fått 50 % refusjon enda. Hva gjør jeg?

Fyll ut søknadsskjema om refusjon og legg ved nødvendig dokumentajon. Søknader behandles og utbetales fortløpende. For behandling utført i 2023 før 26. mars, vil det bli gitt inntill 50 % refusjon slik regelverket var på det tidspunktet.

Se søknadskjema

Kan jeg fortsette å gå til min private tannlege?

Det kan du, men du vil da ikke kunne få 75 % rabatt på tannbehandling etter denne ordningen. Du må gå til en av de offentlige tannklinikkene i Rogaland for å få 75 % rabatt på nødvendig tannbehandling. Andre ordninger kan være gjeldende i andre fylker.