Tannhelsetilbud til 23-26-åringer

Stortinget har vedtatt at 23-26-åringer fra 1. januar 2023 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har enda ikke formelt fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan ordningen skal håndteres, er derfor foreløpig ikke endelig avklart. Den offentlige tannhelsetjenesten har dessverre fortsatt ikke pr 1. mars 2023 mottatt informasjon om hvordan ordningen skal praktiseres.

Hvem omfattes av tilbudet?

I budsjettforliket står det at dette gjelder deg som er født i 1997, 1998, 1999 og 2000, dvs. fyller 23, 24, 25 eller 26 år i 2023. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 26 år. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft. Siden oppdrag enda ikke er overlevert fra Helse- og omsorgsdepartementet antas det at tilbudet skal omfatte nødvendig tannhelsehjelp og at kosmetisk tannbehandling ikke gir rabatt. Det legges videre til grunn at omfanget av tannhelsetilbudet vil basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjør jeg for å få halv pris?

Tannhelse Rogaland behandler foreløpig ikke søknader og refunderer ingen utgifter til tannhelsehjelp utført privat, før oppdraget er mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet.

23-26-åringer som har et akutt behov for tannhelsehjelp kan fram til oppdraget er avklart få akutthjelp på de offentlige tannklinikkene og vil da automatisk betale halv pris.

I en overgangsperiode vil du kunne gå til privat tannlege/tannpleier og gjøre ferdig allerede påbegynt behandling eller få akutthjelp og få refundert inntil 50 % av fylkeskommunale takster fra Tannhelse Rogaland senere. Hvordan du skal gå fram for å søke om refusjon, vil bli publisert etter at Tannhelse Rogaland har mottatt oppdraget med hvordan ordningen skal praktiseres fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden oppdateres så snart mer informasjon foreligger.