Bonusavtale og overtidspraksis

Bonusavtalen og overtidspraksis gir muligheter for å øke inntektene.

Bonusavtale

Tannhelse Rogaland har siden tidlig på 90-tallet hatt en bonusavtale med alle sine ansatte. Gjennomsnittlig utbetalinger for arbeidsåret 2008 var ca:
83 000 kr til tannlegene
43 500 kr til tannpleierne
41 500 kr til tannhelsesekretærene
.

Forutsettningen for utbetaling av bonus er at de prioriterte gruppene (a-d) i tannhelseloven har fått tilsyn etter vedtatte plan. Det er også krav om pasientinntekter over et vist nivå.

Overtidspraksis

Muligheten for å tegne en avtale om overtidspraksis med Tannhelse Rogaland, er kommet i stand etter ønske fra tannlegene om å leie tannklinikkene etter ordinær arbeidstid.

Tannhelse Rogaland krever bare ekstra utgifter til denne driften dekket. Tannlegen får 55 % av pasientinntektene, mens tannhelsesekretæren får 20 %.

Overtidspraksis forutsetter full stilling i Tannhelse Rogaland, og er tidsavgrenset. Denne praksisen må ikke gå utover inntjeningen og driften slik det er fastsatt i driftsplanen. Det føres eget regnskap for overtidspraksisen, og utbetalt lønn inkluderer feriepenger og inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.