Om stillinger

Tekst ligger i neste steg/editor.

Tannhelse Rogaland har 43 tannklinikker med til sammen 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.  Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeider. Ledige stillinger
er utlyst nederst på siden, send en elektronisk søknad eller ta kontakt for mer informasjon!

Vi legger vekt på å styrke faglig og personlig utvikling. Tannhelse Rogaland har gode avtaler
for sine ansatte og kan tilby:

Rogaland Fylkeskommune har innført 6 måneders prøvetid ved ansettelser.

Dersom du vil søke på flere stillinger er det bare nødvendig å sende en søknad, men oppgi hvilke andre stillinger du også er interessert i!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.