Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Styret & styremøter

14. august 2019
Steinar Løgith Aase
Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter fra de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettsiden 1 uke før møtene, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.

Link til møteinnkalling og protokoller til politiske møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland Varamedlemmer
Tore Nordtun, ny styreleder fra 25.10.2017 Andreas Bjelland Eriksen
Trude Marit Risnes ny nestleder fra 25.10.2017 Gunn Sjurseike Dale
Espen Enoksen Åse Odland
Christiane Howlid Dale Esther Boenheim Ansattes rep
Marit Charlotte Angelvik Wenche Dyngen Kvamen Ansattes rep

Møteplan 2019

Styremøte 15. februar
Styremøte 14. mars
Styremøte 23. mai
Styremøte 20. juni (telefonmøte?)
Styremøte 26. august
Styremøte 30. oktober
Styremøte 16. desember

Nyttig linker

Møteinnkalling og protokoller 2004-2018
Vedtekter for Tannhelse Rogaland FKF
Reiseregning for folkevalgte

Delplaner og retningslinjer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (revidert 2015)
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 - 2018
Etiske retningslinjer RFK
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017
Klinikkplan 2011 - 2014 & revidert plan pr des 2011
Klinikkplan 2015-2019

Forvaltningsrevisjoner

Tannhelsetilbud til innsatte (2016)
Tannhelsetilbud til rusvernpasienter (2014)
Elektronisk behandlig av sensitive personopplysninger (2013)
Samarbeidet mellom den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernet (2013)
Tannhelsetilbudet til psykisk utviklingshemmede over 18 år (2010)

Tilbake
TK Vest