Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Nyttige linker

05. september 2017
Helene Haver

Tannhelse

Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i Rogaland
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
NAV
HELFO
NPE - Norsk pasientskadeerstatning
NIOM - Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
Helse Vest
Legemiddelverket
Hva koster tannlegen? Forbrukerrådets markedsportal

Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til rusmisbrukere - 2006
Stortingsmelding 35 - Fremtidas tannhelsetjenester
Offentlige engasjementet på tannhelsefeltet - et godt tilbud til de som trenger det
Statens helsetilsyns veileder: TENNER FOR LIVET
Rådene for ernæring og fysisk aktivitet
Slutte å røyke?
Retningslinjer for tannbehandling hos voksne - Socialstyrelsen i Sverige
Opplæringsfilmer tann og munnstell i sykepleien

Studiesteder

Tannhelsesekretær Vg3 Bergeland videregående skole
Tannlegestudiet og tannpleierstudiet Universitetet i Oslo
Tannlegestudiet og tannpleierstudiet Universitetet i Bergen
Tannlegestudiet og tannpleierstudiet Universitetet i Tromsø

Foreninger og organisasjoner

Den norske tannlegeforening
Den norske tannlegeforenings Tidende
Norsk Tannvern
Rogaland tannlegeforening
Norsk Tannpleierforening
Fagforbundet
Delta
Parat
Norsk forening for pedodonti

Tilbake
TK Vest