Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland

02. mai 2016
Steinar Løgith Aase
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland (TkVest/Rogaland) eies av Tannhelse Rogaland. Staben teller til sammen over 30 ansatte inkludert tannleger under spesialistutdanning på norske universitet. Oppgavene til kompetansesenteret er spesialisttannbehandling, rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell, forskning og fagutvikling, etterutdanning av tannhelsepersonell og deltakelse i desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

Spesialisttannbehandling

Kompetansesenteret tar i mot henvisninger fra både offentlige og private tannklinikker. Pasientbehandlingen foregår i nye flotte lokaler i Torgveien 21 B, 3. etasje i Hillevåg i Stavanger. Kompetansesenteret forbeholder seg retten til å overføre pasienter internt. Henvisninger sendes pr post til:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland
Torgveien 21 B
4016 STAVANGER

Tilbake
TK Vest