Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland

05. september 2017
Steinar Løgith Aase
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest Rogaland (TkVest/Rogaland) eies av Tannhelse Rogaland. Staben teller til sammen over 30 ansatte. Oppgavene til kompetansesenteret er spesialisttannbehandling, rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell, forskning og fagutvikling, etterutdanning av tannhelsepersonell og deltakelse i desentralisert spesialistutdanning av tannleger.

Spesialisttannbehandling

Kompetansesenteret tar i mot henvisninger fra både offentlige og private tannklinikker. Pasientbehandlingen foregår i nye flotte lokaler i Torgveien 21 B, 3. etasje i Hillevåg i Stavanger. Kompetansesenteret forbeholder seg retten til å overføre pasienter internt. Henvisninger sendes pr. post til:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland
Torgveien 21 B
4016 STAVANGER

Tilbake
TK Vest