Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Ny forskningsleder på kompetansesenteret

18. august 2017
Vibeke Hervik Bull (36) er ansatt som forskningsleder på kompetansesenteret og tiltrer i stillingen 1. august.

Vibeke har en ph.d.-grad i molekylær medisin fra Bioteknologisenteret i Oslo og kommer fra en seniorrådgiverstilling ved forsknings- og inovasjonsavdelingen (FIA) ved Universitetet i Stavanger. Der har hun blant annet være leder for et prosjekt for å bedre kjønnsbalansen i professorstillinger, jobbet med å øke ekstern finansiering ved universitetet og vært rådgiver i utvikling av prosjekter og søknader til Forskningsrådet.

Vibeke har også arbeidserfaring fra IRIS og Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til samarbeidet med Vibeke og vil ønske henne velkommen til Tannhelse Rogaland!

Tilbake
TK Vest