Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Konstitueringer i ledelsen i Tannhelse Rogaland

01. september 2017
I forbindelse med fylkestannlege Helene Havers deltakelse i et offentlig utvalg, er det foretatt noen omrokkeringer. Disse gjelder i Havers permisjon fra 1.9.2017 og frem til utgangen av 2018.

Konstituert fylketannlege fra 1.9.2017 - Eivind Hauge.

Eivind Hauge

Konstituert assisterende fylkestannlege fra 1.9.2017 - Steinar Løith Aase.

Steinar (2)

Konstituert overtannlege for Nord-Rogaland tannhelsedistrikt fra 1.9.2017 - Christine Stene Holstad.

Christine Stene Holstad

Tilbake
TK Vest