Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Forskning

14. mars 2017
Steinar Løgith Aase
Det overordnede målet er å drive oral helserelatert forskning for å bringe fram ny kunnskap til nytte for tannhelsetjenesten innen forebygging, diagnostikk, behandling og innovasjon. Forskningen ved avdelingen er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom overføringer til kompetansesenteret.

Tilbake
TK Vest