Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Styret og styremøter

04. november 2015
Steinar Løgith Aase
Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter fra de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettsiden 1 uke før møtene, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.

Link til møteinnkalling og protokoller til politiske møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland Varamedlemmer Parti
Lisbeth von Erpecom Vikse, leder Hild Sømnes H
Siv Storesund, nestleder Andreas Bjelland Eriksen Ap
Terje Larsen Inger Marie Åsbø PP
Christiane Howlid Dale Tone Lande Ansattes rep
Gerd Haugene Anonsen Wenche Dyngen Kvamen Ansattes rep

Møteplan 2015

12. februar 2015
16. mars 2015
9. april 2015
21. mai 2015
25. august 2015
30. september
23. oktober (telefonmøte)
10. november
10. desember

Nyttig linker

Møteinnkalling og protokoller 2004-2014
Vedtekter for Tannhelse Rogaland FKF
Reiseregning for folkevalgte

Delplaner og retningslinjer

Ansvar og myndighet i Rogalands fylkeskommune (revidert 2012)
Økonomiplan 2013
Arbeidsgiverstrategi for RFK 2013-2016
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 - 2018
Lønnspolitisk dokument RFK 2013-2016
Etiske retningslinjer RFK
IKT-strategi RFK 2011 - 2014
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017
Klinikkplan 2011 - 2014 & revidert plan pr des 2011
Klinikkplan 2015-2019
Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling 2015
Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2013-2014
TkVest-Rogaland
Tilbake
TK Vest