Styret og styremøter

Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter fra de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettet 1 uke før møtene, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.
 
Tannhelse Rogaland FKF

Post:
Postboks 130
4001 Stavanger
Besøk:
Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

Tlf: 51 51 69 96
firmapost@throg.no
Fakturamottak
PB 299
4002 Stavanger