Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Styret og styremøter

26. oktober 2016
Steinar Løgith Aase
Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter fra de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettsiden 1 uke før møtene, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.

Link til møteinnkalling og protokoller til politiske møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland Varamedlemmer
Siv Storesund, styreleder Andreas Bjelland Eriksen
Hans Tore Frydnes, nestleder Gunn Sjurseike Dale
Espen Enoksen Åse Odland
Christiane Howlid Dale Esther Boenheim Ansattes rep
Wenche Dyngen Kvamen Gerd Haugene Anonsen Ansattes rep

Møteplan 2016

Styremøte 12. februar
Styremøte 16. mars
Styremøte 25. mai
Styremøte 30. august
Styremøte 19. september
Styremøte 1. november
Styremøte 7. desember

Nyttig linker

Møteinnkalling og protokoller 2004-2015
Vedtekter for Tannhelse Rogaland FKF
Reiseregning for folkevalgte

Delplaner og retningslinjer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (revidert 2015)
Økonomiplan 2013
Arbeidsgiverstrategi for RFK 2013-2016
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 - 2018
Lønnspolitisk dokument RFK 2013-2016
Etiske retningslinjer RFK
IKT-strategi RFK 2011 - 2014
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017
Klinikkplan 2011 - 2014 & revidert plan pr des 2011
Klinikkplan 2015-2019
Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling 2015
Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2013-2014
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Rogaland
Tilbake
TK Vest