Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Styret og styremøter

14. november 2014
Steinar Løgith Aase
Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter fra de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettsiden 1 uke før møtene, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.

Link til møteinnkalling og protokoller til politiske møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland Varamedlemmer Parti
Lisbeth von Erpecom Vikse, leder Hild Sømnes H
Siv Storesund, nestleder Andreas Bjelland Eriksen Ap
Terje Larsen Inger Marie Åsbø PP
Christiane Howlid Dale Tone Lande Ansattes rep
Gerd Haugene Anonsen Wenche Dyngen Kvamen Ansattes rep

Møteplan 2014

14. februar 2014
17. mars 2014
9. april 2014
22. mai 2014
27. august 2014
22. september 2014
06. oktober 2014 telefonmøte - utgår
13. november 2014
24. november 2014 telefonmøte
Det arrangeres seminar for styret og ledergruppen når ny tannhelselov foreligger

Møteplan 2015

12. februar 2015
16. mars 2015
9. april 2015
21. mai 2015
25. august 2015

Nyttig linker

Møteinnkalling og protokoller 2004-2013
Vedtekter for Tannhelse Rogaland FKF
Reiseregning for folkevalgte

Delplaner og retningslinjer

Ansvar og myndighet i Rogalands fylkeskommune (revidert 2012)
Økonomiplan 2013
Arbeidsgiverstrategi for RFK 2013-2016
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 - 2018
Lønnspolitisk dokument RFK 2013-2016
Etiske retningslinjer RFK
IKT-strategi RFK 2011 - 2014
Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017
Klinikkplan 2011 - 2014 & revidert plan pr des 2011
Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling 2014
Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2013-2014
TkVest-Rogaland
Tilbake
TK Vest