Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Utfordringer og tiltak 2019

26. mars 2019
Steinar Løgith Aase
Tannhelsetjenesten i Rogaland vil også i 2019 stå overfor en rekke utfordringer.

Tannhelsetjenesten i Rogaland vil også i 2019 stå overfor en rekke utfordringer.

I tråd med rundskrivet «Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet 2014» fra Helsedirektoratet, prioriteres også disse områdene:

Tilbake
TK Vest