Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Kompetanse- og kvalitetsutvikling

26. mars 2019
Anfinn Christian Valland
Tannhelse Rogaland har en plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling, dette er i samsvar med plikten som autorisert helsepersonell har til å holde seg faglig oppdatert.

Tabell: tid brukt på kurs

Ifølge planen tilbys alle ansatte 36 timer med kurs og kompetanseutvikling pr. år Kompetanseutviklingen skjer hovedsakelig på distriktsmøtene, personellmøtet og lokale og sentrale kurs. For hvert distrikt lages det en årlig opplæringsplan.

Tannhelse Rogaland har et introduksjonsprogram for nyansatte som inkluderer et introduksjonsmøte hvor det gis en innføring i Tannhelse Rogalands oppgaver og målsetninger. I tillegg er det etablert en ordning hvor alle nyansatte får en fadder de første seks månedene. Hensikten med dette er å gi den nyansatte en trygghet på klinikken, og at den nyansatte vet at det er en person som har særskilt ansvar for en, men overtannlegen har det faglige ansvaret.

Det er avholdt 11 ledermøter i 2018. Der tas opp aktuelle saker med henhold til drift, produksjon, opplæring og budsjett. Resymè fra møtene inneholder mye nyttig informasjon til tannklinikkene og ligger i Kvalitetshåndboken.

Tildeling av stipend

Stipend kan tildeles alle som har fast ansettelse i Tannhelse Rogaland i minst 5 år. Stipend skal gå til velferdstiltak med faglig innhold. Under begrepet faglige velferdstiltak kommer:

I 2018 delte AMU ut 11 stipender på 15.000 kr til hver.

Utdanningsfond

Det er satt av 4 mill til videreføring av utdanningsfond til ansatte under spesialistutdanning/videreutdanning fra overskuddet i 2017 til bruk i perioden 2018-2024.

1 tannlege fra Nord Rogaland tar Executive Master of Management ved BI i Bergen
1 tannpleier tar master i tannpleie og helsefremmende arbeid ved høgskolen i Sørøst Norge.
1 tannlege har gjennomført spesialistutdanning i endodonti ved UiB, ble ferdig juni 2018.

Etterutdanning

Nasjonal sikkerhetsmåned

Rogaland fylkeskommune, inkludert Tannhelse Rogaland var i oktober med på nasjonal sikkerhetsmåned 2018. I år ble måneden markert med en serie videosnutter. Filmene inneholder fakta og råd til ettertanke for å øke vår kompetanse om informasjonssikkerhet.

Fagseminar på Kompetansesenteret

På Tannhelse Rogalands kompetansesenter i Stavanger har det også dette året blitt arrangert faglige seminarer med varierende tema. Tannhelsepersonell fra både privat og offentlig tannhelsetjeneste inviteres til å delta. Kursene gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.

Kvalitetssirkler

Det blir avholdt regelmessige og obligatoriske kvalitetssirkler på tannklinikkene.

TANK

Tannlegeforeningens nettbaserte kurs, Tank, er et kurstilbud som i sin helhet skal gjennomføres på nettet. TANK er gratis tilgjengelig for medlemmene.

Hospitering

Det er mulighet for hospitering hos team med spesial-/spesialistkompetanse på Kompetansesenteret. Flere team har i 2018 benyttet seg av dette tilbudet. Teamene får da en øket kompetanse innen eksempelvis kirurgi som brukes til å styrke tilbudet i distriktene.

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Tannhelsetjenesten skal sørge for at anbefalingene i retningslinjen iverksettes. Det må kartlegges hvilke endringer som bør gjøres i forhold til dagens praksis. Tannhelse Rogaland har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide implementeringstiltak.

Tilbake
TK Vest