Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Beretning fra styret

26. mars 2019
Årsmelding 2017
Styret består av ansatte og folkevalgte representanter
Styremedlemmer pr 31.12.2018 Varamedlemmer
Tore Nordtun, styreleder Andreas Bjelland Eriksen
Trude Marit Risnes, nestleder Gunn Sjurseike Dale
Espen Enoksen / Terje Larsen Åse Odland
Christiane Howlid Dale Esther Boenheim
Marit Charlotte Angelvik Wenche Dyngen Kvamen

Se: Mål og oppgaver

Se: Prioriterte grupper

Se: Styret

Beretning fra styret

Tannhelse Rogaland leverer resultater som tidligere. Det er levert i henhold til bestilling fra Fylkestinget, det er god kvalitet i alle ledd og en sunn økonomi i foretaket.

I januar 2018 var det offisiell åpning av nye Ålgård tannklinikk og tannklinikkene på Hundvåg og i Bjergsted ble samlokalisert i nyoppussede lokaler i Bjergsted på høsten. Dette vil gi større fagmiljø og bedre tannhelsetjenester til befolkningen.

Det er i 2018 blitt avholdt 10 styremøter hvor det er behandlet saker som omhandler bl.a. budsjett, regnskap, månedsrapporter, universell utforming, forskningsstrategi og HMS.

Styret vil takke alle ansatte som bidrar med å gi et godt tannhelsetilbud til Rogalands befolkning!

Tore Nordtun
styreleder

Tilbake
TK Vest